Artykuł 10. Kanapa, czyli Trybunał Konstytucyjny

O Kanapie, czyli Trybunale Konstytucyjnym…

Jeżeli w Naszym Domu ktoś będzie czuł się pokrzywdzony albo uzna, że inni postępują niesprawiedliwie i nie przestrzegają postanowień Małej Rodzinnej Konstytucji – na jego wniosek zostanie zwołane posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie odbędzie się na Kanapie w celu rozstrzygnięcia rodzinnego sporu. Trybunał Konstytucyjny to bardzo poważna rozmowa na Kanapie, w której uczestniczą wszyscy domownicy.

Kanapa, o której mowa w tym artykule jest już leciwa i zużyta. Posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego odbywają się zaś na niej niezwykle rzadko. Trudno powiedzieć czy to ze względu na przestrzeganie postanowień Konstytucji, czy też z uwagi na wiek naszych dzieci. Nie zwoływały dotychczas posiedzeń, a czasami mi tego brakuje 😊 Na przykład czasami marzę o tym, żeby brak TV w naszym domu został przez dzieci zaskarżony do Trybunału i omówiony podczas rodzinnej dyskusji. (Uwierz mi – miałbym wtedy poczucie głębokiej, rodzicielskiej satysfakcji!). Na razie jednak na bieżąco rozstrzygamy rodzinne spory i poważna rozmowa wszystkich członków rodziny na kanapie odbyła się tylko dwa lub trzy razy.

Kanapa – czyli Trybunał Konstytucyjny – jest jednak szalenie istotnym artykułem „Małej Rodzinnej Konstytucji”. Nauka tworzenia prawa, umów, ich przestrzegania może zacząć się już w domu. Skoro tak trudno rozmawiać w dwie, trzy osoby, cztery osoby w rodzinie, skoro taki wysiłek trzeba włożyć w uzgodnienie istotnych dla wszystkich członków rodziny kwestii – to trudno się dziwić, jak wiele wysiłku wymaga doprowadzenie do opracowania Konstytucji obowiązującej wszystkich członków społeczności danego Państwa. Pomyśl o tym, kiedy będziesz wymagać od dziecka czegoś czego nie jesteś w stanie wymagać od siebie!

Serdeczności!

Artur

Dodaj komentarz