Artykuł 11. Poprawki do konstytucji

O poprawkach do „Małej Rodzinnej Konstytucji”

Wszyscy członkowie naszej Rodziny mają prawo wyrażać swoje uwagi 
dotyczące artykułów i przestrzegania Małej Rodzinnej Konstytucji oraz proponować poprawki do niej.

Ostatni – 11 artykuł „Małej Rodzinnej Konstytucji” napisałem z myślą o tym, że dokument ten powinien „rosnąć” wraz z dziećmi i dojrzewać wraz ze zdobywanym przez nas – dorosłych – doświadczeniem. Nie wszystkie aspekty rodzinnego funkcjonowania zostały w podpisanym przez nas dokumencie omówione. Mam jednak nadzieję i głębokie przekonanie, że może stanowić istotną pomoc w rozwoju harmonijnych, ciepłych, wspierających relacji pomiędzy członkami Twojej i mojej rodziny!

Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi, pomysły – podziel się nimi! Komentuj! Udostępniaj! Pomóż dotrzeć z tym pomysłem do jak najszerszego grona odbiorców. Wierzę, że „Mała Rodzinna Konstytucja” może wnieść istotny wkład w Wasze rodzinne życie. Dziękuję za Twój czas poświęcony na śledzenie tego projektu, życzę pozytywności! 

Serdeczności!

Artur

 

 

Dodaj komentarz